We are the Czempiń

Regulaminy Na Czas Epidemii Koronawirusa
05 czerwca 2020

W związku z ponownym uruchomieniem zajęć indywidualnych i w małych grupach w Pracowni Plastycznej oraz wznowieniem prób indywidualnych oraz sekcyjnych Orkiestry Dętej PARADA zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi od 1 czerwca 2020 roku regulaminami.