We are the Czempiń

Kolorowy trójkąt 3D wpisany w koło. Wokół niego nazwa Centrum Kultury Czempiń.
Małe litery bip wpisane w biało-czerwony znak-dymek.
Mała litera F wpisana w kwadrat. Odnośnik do strony Facebook CK Czempiń.
Ikona serwisu You Tube na szarym tle.
Mamy To - Projekt Centrum Kultury Czempiń Dofinansowany!

Centrum Kultury Czempiń otrzyma z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie dotację w wysokości 102 200,00 zł. Środki pochodzą z projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury" w ramach działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zostaną one przeznaczone na realizację zadania pt. "Ekspansja działań Centrum Kultury Czempiń w zakresie edukacji kulturalnej i animacji przez rozwój kompetencji cyfrowych i doposażenie sprzętowe".

 

Celem projektu jest wyposażenie Centrum Kultury Czempiń w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej i animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej przez szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia tych działań online i w sposób cyfrowy. Działania w projekcie zakładają udział pracowników i współpracowników Centrum w bezpłatnych szkoleniach oferowanych przez Operatora, skorzystaniu z doradztwa tutora cyfrowego, doposażeniu domu kultury w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych oraz szkolenia organizowane przez CKCz. Zakupione wyposażenie i szkolenia oraz przeniesienie domu kultury do nowej siedziby z szybkim i stabilnym łączem internetowym pozwolą nam na przygotowywanie i publikowanie dobrych jakościowo materiałów. Będziemy bardziej mobilni, co pozwoli nam prowadzić projekty i zajęcia online i w sposób cyfrowy we współpracy z różnymi organizacjami i podmiotami.

 

19 lipca 2021