We are the Czempiń

Kolorowy trójkąt 3D wpisany w koło. Wokół niego nazwa Centrum Kultury Czempiń.
Małe litery bip wpisane w biało-czerwony znak-dymek.
Mała litera F wpisana w kwadrat. Odnośnik do strony Facebook CK Czempiń.
Ikona serwisu You Tube na szarym tle.

OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Centrum Kultury Czempiń w Czempiniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ck.czempin.pl/

 

DATY PUBLIKACJI I AKTURALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2017 – 04 – 22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017 – 04 – 22

 

PODMIOT

Centrum Kultury Czempiń, ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempiń.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

DOSTĘPNE TREŚCI LUB FUNKCJE

 

UMOŻLIWIENIE ODCZYTYWANIA TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE ZA POMOCĄ CZYTNIKÓW TEKSTU

Treści na stronie są częściowo możliwe do odczytu za pomocą czytników.

 

PORUSZENIE SIĘ PO STRONIE ZA POMOCĄ KLAWIATURY

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą częściowo poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

KONTRAST

Mimo chwilowej niedostępności kontrastowania treści, zadbaliśmy o rozsądny stosunek koloru czcionek umieszczonych na stronie, do tła, tworząc odpowiedni kontrast umożliwiający czytanie osobom słabiej widzącym. 

ZASADA ZROZUMIAŁOŚCI

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formułować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

TREŚCI LUB FUNKCJE NIEDOSTĘPNE

  • Strona internetowa nie ma mapy strony;

  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości są one poprawiane;

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

  • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

SKALOWALNOŚĆ CZCIONEK I MOŻLIWOŚĆ WYBORU TŁA KONTRASTOWEGO

Obecnie brak skalowalności czcionek i możliwości wyboru tła kontrastowego, strona internetowa jest w trakcie wprowadzania zmian, rozmieszczania jej elementów i ogólnego wyglądu. Skalowalność czcionek i możliwość wyboru tła kontrastowego będzie dostępna w terminie późniejszym. 

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

 

DOSTĘPNOŚĆ ZDJĘĆ I GRAFIK DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU LUB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEKTÓYCH URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy. Sukcesywnie będziemy dodawać opisy alternatywne, aby ich treść była dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz korzystających z niektórych urządzeń mobilnych.

 

INFORMACJE ZWRTONE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Redaktorem Strony Internetowej, adres poczty elektronicznej: centrum.kultury.czempin@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc 61 28 26 232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Koordynatorem dostępności w Centrum Kultury Czempiń jest Katarzyna Wieczorek - kwieczorek.ckczempin@gmail.com

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dani wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony: https://www.rpo.gov.pl/pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Kultury Czempiń stara się dostosować swoją działalność do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Poniżej znajdą Państwo opis dostępności budynku oraz ramowy opis dostępności wydarzeń, które organizujemy.

Nasza siedziba znajduje się w głębi parku przy ulicy Stęszewskiej 27  w Czempiniu. Można do nas dojechać samochodem. W przypadku podróży taksówką lub własnym samochodem, można zatrzymać się i zaparkować tuż przed budynkiem CK Czempiń. Miejsca parkingowe nie są wyznaczone i oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, ale jest ich na tyle dużo, że z pewnością znajdą Państwo wolne.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – BUDYNEK

W godzinach pracy nasz budynek jest otwarty.

Prowadzą do niego dwa stopnie. Jest też podjazd, którym bez problemu mogą Państwo wjechać do obiektu lub dostać się do niego w przypadku poruszania się z kulami.

Wejście do budynku jest dwuskrzydłowe. Na co dzień otwieramy tylko jedno skrzydło, ale w razie konieczności możemy otworzyć oba. Z przedsionka do Sali można się dostać przez kolejne drzwi, również dwuskrzydłowe, które możemy otworzyć. Do głównego pomieszczenia prowadzi niewielkie, kilkucentymetrowe podniesienie. Wszystkie sprawy związane z obsługą interesantów można załatwić w sali głównej lub w biurze CK Czempiń. Z głównej sali możecie się Państwo dostać do toalet, które są częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (szerokie drzwi, duża przestrzeń, brak możliwości przywoływania pomocy, brak poręczy przy ścianach ani w podłodze).

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Otoczenie budynku to park. Wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu drogi. Do wejścia prowadzą niewielkie (dwa stopnie) schody. Po prawej stronie znajduje się podjazd z barierkami.

Za drzwiami wejściowymi w odległości około 1,5 metra znajdują się drugi drzwi, podwójne. Są zwykle otwarte. A jeśli jest inaczej, wystarczy zapukać.

Wchodząc znajdziecie się Państwo w Sali głównej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a z informacjami o położeniu ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta, częściowo dostępna dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po drugiej stronie Sali na lewo. Z uwagi na fakt, iż w perspektywie kilkumiesięcznej zmieniamy siedzibę, w budynku nie przeprowadzamy remontów oraz inwestycji w infrastrukturę. Toaleta nie ma poręczy ani na ścianach ani w podłodze. Ale prowadzą do niej szerokie drzwi. Samo pomieszczenie jest przestronne.

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB GŁUCHYCH ORAZ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Niestety, budynek CK Czempiń nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. Poruszanie się po budynku wymaga pomocy asystenta. Wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu drogi. Do wejścia prowadzą niewielkie (dwa stopnie) schody. Po prawej stronie znajduje się podjazd z barierkami (rampa wjazdowa).

Toaleta jest częściowo przygotowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach (szerokie drzwi, przestronne pomieszczenie).

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA – WYDARZENIA

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB GŁUCHYCH ORAZ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Wydarzenia organizowane przez CK Czempiń nie są obecnie dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Jesteśmy na początku drogi, aby przygotować dla Państwa ofertę uwzględniającą Państwa potrzeby. Informacje na temat dostępności poszczególnych wydarzeń będą ogłaszane wraz z promocją danego wydarzenia.

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Staramy się otwierać organizowane przez nas wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Tu również jesteśmy na początku grogi – opracowujemy ofertę edukacyjną i animacyjną, uwzględniającą Państwa potrzeby. W perspektywie kilku miesięcy dostosujemy również komunikację za pośrednictwem Internetu. O formie dostępności będziemy informować szczegółowo przy okazji rezerwacji udziału.

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Z uwagi na niewystarczające możliwości lokalowe, organizowane przez na s wydarzenia odbywają w większości w miejscach poza siedzibą CK Czempiń. Staramy się wybierać takie miejsca, by jak najwięcej osób z niepełnosprawnością ruchu i poruszających się na wózkach mogło wziąć w nich udział. Informujemy o tym szczegółowo w materiałach promocyjnych.

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 2021

 

https://www.ck.czempin.pl/lib/lwaum5/Raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-kneh7daw.pdf