We are the Czempiń

Doposażenie Orkiestry Dętej Parada

Realizujemy projekt: Doposażenie zespołu artystycznego „Orkiestra dęta Parada”.

 

Dla naszej czempińskiej Orkiestry dętej zakupione zostaną między innymi lirki i pulpity mocowane na instrumentach, pulpit orkiestrowy, talerze, werbel i bęben marszowy, waltornie, saksofony tenorowe, saksofony altowe, perkusja z talerzami oraz bława marszowa.

 

Planujemy też plenerowy koncert orkiestry „W cieniu dębu muzyko płyń”. Podczas tego wydarzenia będą promowane lokalne walory przyrodnicze oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska.

 

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2020 roku.

 

Operacja pn. Doposażenie zespołu artystycznego „Orkiestra dęta Parada”, mająca na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych, integrację społeczności lokalnej, wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości, wsparcie postaw proekologicznych, organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Czempiń oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji      w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanych w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

04 czerwca 2020