We are the Czempiń

Kolorowy trójkąt 3D wpisany w koło. Wokół niego nazwa Centrum Kultury Czempiń.
Małe litery bip wpisane w biało-czerwony znak-dymek.
Mała litera F wpisana w kwadrat. Odnośnik do strony Facebook CK Czempiń.
Ikona serwisu You Tube na szarym tle.
Dołącz do Naszego Zespołu!

Dyrektor Centrum Kultury Czempiń ogłasza nabór na stanowisko 
animator kultury 

 


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 • dbanie o funkcjonowanie izby muzealnej oraz opieka nad eksponatami;
 • opieka nad pracowniami i odpowiedzialność za ich prawidłowe funkcjonowanie;
 • współudział w organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych oraz patriotycznych z wykorzystaniem zespołów amatorskich i zawodowych;
 • współpraca z instytucjami, zakładami pracy, szkołami;
 • prowadzenie zajęć w grupach i zespołach;
 • organizacja pracy amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca bieżącą działalność zespołów (próby, zajęcia), przeglądy, konkursy, festiwale, warsztaty, pokazy, itp.;
 • upowszechnianie wiedzy o sztuce poprzez organizację różnego typu wystaw, wernisaży, konkursów plastycznych oraz organizacja i realizacja imprez artystycznych;
 • prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą;
 • kompletowanie dokumentacji związanych z organizacją różnego rodzaju przeglądów i konkursów, koncertów, festynów, przeglądów i festiwali;
 • promocja.  

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów;
 • prawo jazdy kategoria "B" i dostęp do własnego pojazdu;
 • znajomości ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz organizacji imprez masowych, ustawy o muzeach; 
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,  popartą oświadczeniem kandydata.


Ponadto oczekujemy: 

 • znajomości obsługi komputera;
 • znajomości historii gminy, chęć poznawania dziejów regionu;
 • znajomości rynku branży artystycznej;
 • rzetelności, punktualności, komunikatywności;
 • wysokiej kultury osobistej;
 • dyspozycyjności i zaangażowania;
 • gotowości do pracy z mikrofonem, na scenie.

   

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy warsztatowej;
 • umiejętność obsługi techniki scenicznej;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wystaw;
 • kurs animatora poparty praktyką. 


Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy wg wzoru;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie
 • oświadczenie o niekaralności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Centrum Kultury Czempiń, ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempiń lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie "rekrutacja" w terminie do dnia 28 lipca 2021. Oferty, które wpłyną do CK po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby. Do procesu rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie dokumenty, które opatrzone są poniższą klauzulą zgody. Dokumenty przesłane zarówno elektronicznie, pocztowo lub dostarczone osobiście nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji, jeżeli nie będą zawierały poniższej klauzuli. Bardzo prosimy o jej zamieszczenie.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

13 lipca 2021