We are the Czempiń

Dołącz do Naszego Zespołu!

Dyrektor Centrum Kultury Czempiń ogłasza nabór na stanowisko 
organizator imprez 

 


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 • organizowanie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, mających na celu aktywizowanie środowiska w dziedzinie oświaty i kultury,
 • nadzór nad przebiegiem organizowanych imprez oraz ich procesem przygotowań, w tym kontakty z artystami oraz sponsorami, 
 • organizacja  imprez cyklicznych,
 • planowanie i opracowanie aplikacji projektowych w celu pozyskania zewnętrznych środków pomocowych na organizację imprez i działania z zakresu edukacji kulturalnej,
 • merytoryczne opracowywanie oraz prowadzenie projektów kulturalnych (współpraca z pozostałymi  instruktorami),
 • czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury Czempiń
 • współpraca  w tworzeniu miesięcznika Puls Czempinia  
   

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • wykształcenie wyższe,   ostatni rok studiów lub średnie i 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • znajomości ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz organizacji imprez masowych, 
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,  popartą oświadczeniem kandydata. 
 • Prawo jazdy kategoria „B” 


Ponadto oczekujemy: 

 • znajomości obsługi komputera,
 • rzetelności, punktualności, komunikatywności, 
 • wysokiej kultury osobistej,
 • dyspozycyjności i zaangażowania,

   

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w organizacji imprez 
 • doświadczenie w pracy przy aplikowaniu wniosków,
 • dostęp do własnego pojazdu, 


Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,
 • oświadczenie o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Centrum Kultury Czempiń, ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempiń lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja”, w terminie do dnia 10 kwietnia 2018r. Oferty, które wpłyną do CK po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
 

01 marca 2018