We are the Czempiń

Kolorowy trójkąt 3D wpisany w koło. Wokół niego nazwa Centrum Kultury Czempiń.
Małe litery bip wpisane w biało-czerwony znak-dymek.
Mała litera F wpisana w kwadrat. Odnośnik do strony Facebook CK Czempiń.
Ikona serwisu You Tube na szarym tle.
Dołącz do Naszego Zespołu!

Dyrektor Centrum Kultury Czempiń ogłasza nabór na stanowisko 
organizator imprez 

 


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 • organizowanie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, mających na celu aktywizowanie środowiska w dziedzinie oświaty i kultury,
 • nadzór nad przebiegiem organizowanych imprez oraz ich procesem przygotowań, w tym kontakty z artystami oraz sponsorami, 
 • organizacja  imprez cyklicznych,
 • planowanie i opracowanie aplikacji projektowych w celu pozyskania zewnętrznych środków pomocowych na organizację imprez i działania z zakresu edukacji kulturalnej,
 • merytoryczne opracowywanie oraz prowadzenie projektów kulturalnych (współpraca z pozostałymi  instruktorami),
 • czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury Czempiń
 • współpraca  w tworzeniu miesięcznika Puls Czempinia  
   

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • wykształcenie wyższe,   ostatni rok studiów lub średnie i 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • znajomości ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz organizacji imprez masowych, 
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,  popartą oświadczeniem kandydata. 
 • Prawo jazdy kategoria „B” 


Ponadto oczekujemy: 

 • znajomości obsługi komputera,
 • rzetelności, punktualności, komunikatywności, 
 • wysokiej kultury osobistej,
 • dyspozycyjności i zaangażowania,

   

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w organizacji imprez 
 • doświadczenie w pracy przy aplikowaniu wniosków,
 • dostęp do własnego pojazdu, 


Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,
 • oświadczenie o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Centrum Kultury Czempiń, ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempiń lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja”, w terminie do dnia 10 kwietnia 2018r. Oferty, które wpłyną do CK po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
 

01 marca 2018