We are the Czempiń

Kolorowy trójkąt 3D wpisany w koło. Wokół niego nazwa Centrum Kultury Czempiń.
Małe litery bip wpisane w biało-czerwony znak-dymek.
Mała litera F wpisana w kwadrat. Odnośnik do strony Facebook CK Czempiń.
Ikona serwisu You Tube na szarym tle.
Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA

Centrum Kultury Czempiń jest partnerem projektu "Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenia Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu", w ramach poddziałania 9.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego tj. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Beneficjentem projektu, a jednocześnie Partnerem wiodącym jest Gmina Czempiń.

 

Projekt, zgodnie z założeniami konkursu, skupiony został wokół tworzenia infrastruktury społecznej i składa się zasadniczo z czterech elementów, przyczyniających się do rewitalizacji obszarów miasta. Obejmuje on: teren dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz w niewielkim stopniu, uzupełniająco, infrastrukturę drogową. Jego wartość wyniesie 16 609 897, 98 zł, a kwota dofinansowania pozyskana przez Gminę Czempiń - 13 743 964,40 zł..

 

Dla nas, szczególnie ważny będzie budynek Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA, do którego przeniesiemy swoją siedzibę. Znajdujący się w centralnej części działki przy ul. Nowej, wyposażony w instalację fotowoltaiczną czterokondygnacyjny budynek o pow. ponad 1400 m2 będzie mieścił m.in. Bibliotekę Publiczną, sale na potrzeby Centrum Kultury Czempiń, szatnie, zaplecze sanitarne, sale klubowe, salę na 150 osób, garderobę, pomieszczenia gospodarcze, kuchnię, Izbę Muzealną i ciągi komunikacyjne. 

Pozostałe elementy Centrum Aktywizacji Społecznej to:

- pawilony, znajdujące się we wschodniej części działki

- pergole

- szklarnia

- przeszklenie, znajdujące się pomiędzy budynkiem głównym a pawilonami

- p​​​​​​miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych

- monitoring terenu. 

 

07 stycznia 2019