We are the Czempiń

Redaktor naczelny:
Katarzyna Hohorek
 
Wydawca:
Centrum Kultury Czempiń
 
Adres redakcji:
ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempiń
 
Kontakt:
tel. 61 28-26-232
e-mail: miesiecznik.czempin@wp.pl
 
Skład i opracowanie graficzne:
Violetta Korbańska
 
Współpraca:
Urząd Gminy w Czempiniu
Sołectwa i Osiedla Gminy Czempiń
Organizacje pozarządowe
Biblioteka Publiczna w Czempiniu
Placówki oświatowe Gminy Czempiń
 
Druk:
Kolumb Krzysztof Jasiński
ul. Budowlana 15

41-100 Siemianowice Śląskie
 
Nakład:
1500 egzemplarzy
 

  Warunki dostarczenia materiałów:  


Materiały do gazety muszą być dostarczone w formie elektonicznej w wersji ostatecznej z załącznikami i wybranymi zdjęciami-jeśli takie są przewidziane (tekst w formacie.doc, zdjęcia cdr, jpg, pdf). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Do każdego 5 miesiąca osoby/instytucje zgłaszają do Centrum Kultury informację o chęci zamieszczenia artykułu w gazecie, rezerwując tym samym miejsce. Rezerwacja nie jest równoznaczna z gwarancją umieszczenia w numerze. Termin dostarczania materiałów do gazety mija 15 każdego miesiąca. Istnieje możliwość zamieszczenia reklamy. Wielkość ogłoszenia to 46mm x 53mm - cena 16 zł. Maksymalna ilość reklam na stronie to 20 modułów.
 
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          Katarzyna Hohorek

Styczeń 2016

Marzec 2016

Kwiecień 2016

Maj 2016

Czerwiec 2016

Lipiec 2016

Luty 2016

Sierpień 2016

Wrzesień 2016

Październik 2016

Listopad 2016

Grudzień 2016

Styczeń 2017

Luty 2017

Marzec 2017

Kwiecień 2017

Czerwiec 2017

Maj 2017

Lipiec 2017

Sierpień 2017

Wrzesień 2017

Październik 2017

Listopad 2017

Grudzień 2017

Styczeń 2018

Luty 2018

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Grudzień 2018

Listopad 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019