We are the Czempiń

Kolorowy trójkąt 3D wpisany w koło. Wokół niego nazwa Centrum Kultury Czempiń.
Małe litery bip wpisane w biało-czerwony znak-dymek.
Mała litera F wpisana w kwadrat. Odnośnik do strony Facebook CK Czempiń.
Ikona serwisu You Tube na szarym tle.

Redaktor naczelny:
Katarzyna Hohorek
 
Wydawca:
Centrum Kultury Czempiń
 
Adres redakcji:
ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempiń
 
Kontakt:
tel. 61 28-26-232
e-mail: miesiecznik.czempin@wp.pl
 
Skład i opracowanie graficzne:
Violetta Korbańska
 
Współpraca:
Urząd Gminy w Czempiniu
Sołectwa i Osiedla Gminy Czempiń
Organizacje pozarządowe
Biblioteka Publiczna w Czempiniu
Placówki oświatowe Gminy Czempiń
 
Druk:
Kolumb Krzysztof Jasiński
ul. Budowlana 15

41-100 Siemianowice Śląskie
 
Nakład:
1500 egzemplarzy
 

  Warunki dostarczenia materiałów:  


Materiały do gazety muszą być dostarczone w formie elektronicznej w wersji ostatecznej z załącznikami i wybranymi zdjęciami - jeśli takie są przewidziane (tekst w formacie .doc, zdjęcia cdr, jpg, pdf). Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów. Do każdego 5 miesiąca osoby/instytucje zgłaszają do Centrum Kultury informację o chęci zamieszczenia artykułu w gazecie, rezerwując tym samym miejsce. Rezerwacja nie jest równoznaczna z gwarancją umieszczenia w numerze. Termin dostarczania materiałów do gazety mija 15 każdego miesiąca.

 

Istnieje możliwość zamieszczenia reklamy. Warianty:

1 moduł 95 mm szerokość x 89 mm wysokość - cena 25 zł z VAT

2 moduły (pion) 95 mm szerokość x 178 mm wysokość - cena 50 zł z VAT

2 moduły (poziom) 190 mm szerokość x 89 mm wysokość - cena 50 zł z VAT

3 moduły 95 mm szerokość x 267 mm wysokość - cena 75 zł z VAT

4 moduły 190 mm szerokość x 178 mm wysokość - cena 100 zł z VAT

6 modułów 190 mm szerokość x 267 mm wysokość (cała strona) - cena 150 zł z VAT


Rabat 10% przysługuje przy wykupieniu na min. 3 miesiące i opłaceniu z góry tej samej reklamy, składającej się z min. 3 modułów. 
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          Katarzyna Hohorek

Styczeń 2016

Marzec 2016

Kwiecień 2016

Maj 2016

Czerwiec 2016

Lipiec 2016

Czerwony Puls nad białym CZEMPINIA. W prawym górnym rogu logo Czempinia.

Luty 2016

Sierpień 2016

Wrzesień 2016

Październik 2016

Listopad 2016

Grudzień 2016

Styczeń 2017

Luty 2017

Marzec 2017

Kwiecień 2017

Czerwiec 2017

Maj 2017

Lipiec 2017

Sierpień 2017

Wrzesień 2017

Październik 2017

Listopad 2017

Grudzień 2017

Styczeń 2018

Luty 2018

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Grudzień 2018

Listopad 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Numery Archiwalne

Marzec 2020

Kwiecień-maj 2020

Luty 2020

Czerwiec 2020

Lipiec-Sierpień 2020

Wrzesień 2020

Październik 2020

Listopad -grudzień 2020

Styczeń-luty 2021

Marzec 2021