We are the Czempiń

Gdzie Chrzest, tam i my!
16 kwietnia 2016

1050 rocznica Chrztu Polski to wielkie wydarzenie. Z tej okazji 16 kwietnia na stadionie INEA w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody pod hasłem "Gdzie chrzest, tam nadzieja". Podczas uroczystości wystąpiło wielu znanych artystów, m. in. Marcin Pospieszalski, Leopold Twardowski, Natalia Niemen czy Robert Litza z Arką Noego. Wśród występujących nie zabrakło także czempinianek. Agnieszka Szymańska i Joanna Michalczyk z działającego przy Centrum Kultury Czempiń tercetu wokalnego Acolada zakwalifikowały się do występu w chórze, który liczył około 1050 wokalistów z całej Polski. To wielkie wyróżnienie.

 

 

W. Szymkowiak